سود پرک

سدیم از جمله مواد شیمیایی در دنیا به شمار می رود که که از آن در تلید بسیاری از مواد گوناگون استفاده میگردد و کاربرد آن در صنعت دارویی بسیار است از جمله مشتقات مهم سدیم ماده شیمیایی و مفید به نام سود پرک می باشد که در بیشتر استانها تولید می گردد.

دکمه بازگشت به بالا